Shishu Bikash Kendra

Shishu Bikash Kendra is opgericht door Bengaalse vrijwilligers in 1989 en richt zich voornamelijk op de kinderen van slumbewoners.

Deze mensen zijn vaak door overstromingen op het platte land have en goed kwijtgeraakt en als gevolg daarvan naar de grote stad gevlucht.

Karakterristiek voor deze  allerarmste groep is de rechteloosheid en het ontberen van de meest elementaire levensvoorwaarden, zoals werk, behuizing, sanitair, schooling, gevarieerde voeding  en medische verzorging.

In een gehuurd pand in Rayer Bazar, Dhaka, worden gemiddeld 170 kinderen uit de slumwijken opgevangen en voorzien van de meest fundamentele hulp.

Door het verstrekken van microkredieten helpen wij de ouders aan toegang tot kapitaal.

Bashati is ruim 20 jaar betrokken bij deze vorm van hulp.

Meer info

Hartelijk welkom
Feestelijk onthaal met dans
Kinderen in de Slumschool
Uniformen
Danseres
EHBO Kist
Uniformen
Danseres
Leningen boekjes