Projecten

Lopende projecten: bekijk de foto's in het 'fotoboek'

Staaroperaties:

Ons project heeft een grote vlucht genomen omdat de duizendste operatie binnenkort een feit is.
GK heeft meerdere centra geschikt gemaakt voor de operaties en trekt regelmatig met de mobiele units de afgelegen gebieden in.
De sociale gevolgen van deze activiteit zijn groot en geven GK veel lokale steun voor nieuwe initiatieven.

Bouw schooltjes op ze zandbanken (chars):

De bouw van de scholen verloopt voorspoedig. Zij worden voorzien van een kleine medische post, een micro krediet programma, solar LED verlichting en trainingsfaciliteiten.

Quality Education:

Op de char Kalakata heb ik de getrainde onderwijseressen aan het werk gezien met de leerlingen.
Opvallend is dat er thans veel meer interactie is tussen de lesgevende en de leerling dan vroeger.
Uit testen is gebleken dat de kinderen hoger scoren dan het gemiddelde en in kortere tijd.
Wat vooral opviel was het plezier wat iedereen had.
De opgeleide key persons gaan nu continu verder met de opleiding van de onderwijseressen.
Hopelijk vind er dit jaar nog een evaluatie plaats in Bangladesh met Tonneke van Galen en Mieke Brants en het Education Department van GK.

Shishu Bikash Kendra:

 

Gerealiseerde projecten:

Voor Gonoshasthaya Kendra (People's Health Centre in Savar):

 • Schoolgebouw voor 250 leerlingen
 • Omheining met toegangspoort
 • Leraressenonderkomen en medische post
 • Medicijnen en winterkleding voor leerlingen
 • Financieren van een leenprogramma voor ouders van leerlingen

Voor Gono Kallayan Trust:

 • Tweedehands vrachtwagen voor pluimveeprodukten
 • Pluimvee en zadenteelt
 • Rundvee voor weduwen
 • Aanschaf van broedmachines
 • Financieren van een leenprogramma voor agrarische doeleinden

Voor Shishu Bikash Kendra (School voor kinderen uit de sloppenwijken van Dhaka)

 • Leermiddelen en medicijnen voor de school
 • Financieren van een leenprogramma voor ouders van leerlingen

Beginfase van verschillende projecten:

Voor Gonoshasthaya Kendra: