De pas gebouwde school in ParbatiburGeschiedenis

Op 16 december 1971 werd, na een lange vrijheidsstrijd, het 139-ste land van de wereld geboren: Bangladesh.

In een situatie van volledige verwoesting en ontreddering begon Dr. Zafrullah Chowdhury in 1972 Gonoshasthaya Kendra ( People's Health Centre ) in Savar en heeft zich vanaf de oprichting ingezet voor de belangrijkste basisbehoeften van de bevolking.

Medisch Centrum in wordingMet steun van vele landen, waaronder Nederland, heeft Dr. Chowdhury nu een grote hoeveelheid projekten tot stand gebracht. Zij zijn verspreid over het hele land en gericht op de armste mensen.

De organisatie van Gonoshasthaya Kendra is door haar eenvoudige struktuur en politieke ongebondenheid slagvaardig en bereikt een hoog rendement.Via Gonoshasthaya Kendra is de stichting in kontakt gekomen met twee andere Bengaalse organisaties:
Gono Kallayan Trust en Shishu Bikash Kendra.

Mannen onder elkaarGeschiedenis van Bashati:

De stichting Bashati is in Nederland gevestigd en beoogt geen winst.

De stichting is opgericht in 1988 en vindt haar oorsprong in het feit dat Roel van Nek en Ita Bruins Slot reeds lang zowel professioneel als particulier intensieve banden hadden met Bangladesh.

Zoals vele anderen raakten ook zij verliefd op het land en de mensen. Veelvuldige bezoeken en de ontvangst van mensen uit Bangladesh in hun huis hebben uiteindelijk geleid tot een hulpvraag van Bengaalse zijde.

Ita en de chauffeur van het Medisch CentrumIn nauw overleg met onze counterpart Gonoshasthaya Kendra (zie bovenstaande), is de stichting opgericht en de doelstelling bepaald.

In de loop der jaren is hun betrokkenheid alleen maar groter geworden omdat zij twee kinderen uit Bangladesh hebben geadopteerd.