Kinderen in Parbatipur Doelstelling

Bijdragen aan de verbetering van de leef- en woonomstandigheden van de armste bevolkingsgroepen in Bangladesh door het in nauwe samenwerking met Bengaalse partners ontwikkelen en financieel steunen van op huisvesting, gezondheid, onderwijs, voeding en kleding gerichte kleinschalige projekten.

De stichting verstrekt haar bijdrage op tijdelijke basis omdat onafhankelijkheid van donoren voor de projecten het uiteindelijke doel is.
De voor uitvoering benodigde fondsen worden verkregen door het geven van lezingen met audiovisuele presentatie over Bangladesh en het werk van Bashati. Tevens kunt u donateur worden. (zie Donateur)

Bashati Trust for Bangladesh (Engelse vertaling)